Eriglen Gani (Student Doktorature)

Lektor në Departmentin e Informatikës pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Adresa:  Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë
              Universiteti i Tiranës
              Fakulteti i Shkencave të Natyrës
              Departmenti i Informatikës
             
E-mail:   eriglen.gani[at]fshn.edu.al
Web:      www.fshn.edu.al
              www.eriglengani.al
 

Fusha kërkimore

Pjesë e grupit kërkimor-shkencor: Sisteme të Avancuara Informatike

2014 - Vazhdim: Student doktorature pranë Departamentit të Informatikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës
2010 - 2012: Master i Shkencave në Informatikë, Fakultetii i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës
2007 - 2010: Bachelor në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës KursetNjoftime

Njoftimet më të fundit

 • Rezultatet 03/Tetor/2017 - Administrim dhe mirëmbajtje serveri Informacioni në lidhje me notat e sezonit të Tetorit (03/tetor/2017) në lëndën Administrim dhe mirëmbajtje serveri, mund te aksesohet ne faqen https://script.google.com/a/fshn.edu.al/macros/s/AKfycbx3Z4ANVLkGEgpdqhy_hskEaNFpHyBt1SyzX7btv2tE6kp5swep/exec ku studenti duhet të ketë një sesion aktiv në adresën @fshnstudent.info. Në rast mungese të ndonjë problematike, ju lutem të kontaktoni titullarët e lëndës. 
  Posted Oct 5, 2017, 12:30 PM by Eriglen Gani
 • Rezultatet 03/Tetor/2017 - Sisteme Interneti Informacioni në lidhje me notat e sezonit të Tetorit (03/tetor/2017) në lëndën Sisteme Interneti, mund te aksesohet ne faqen https://script.google.com/a/fshn.edu.al/macros/s/AKfycbyqfvtp7U9Rnjia8FU07ds-UHQxzSHLQDLf7kOECnC9cNGjcxlo/exec ku studenti duhet të ketë një sesion aktiv në adresën @fshnstudent.info. Në rast mungese të ndonjë problematike, ju lutem të kontaktoni titullarët e lëndës. 
  Posted Oct 5, 2017, 12:22 PM by Eriglen Gani
 • Rezultatet 03/Tetor/2017 - Sisteme Shfrytëzimi Informacioni në lidhje me notat e sezonit të Tetorit (03/tetor/2017) në lëndën Sisteme Shfrytëzimi, mund te aksesohet ne faqen https://script.google.com/a/fshn.edu.al/macros/s/AKfycbz-99EqRAnFV3h7OKTUKmOwFWkGW7b5ytfgoxDKU5z6h3pFhLJk/exec ku studenti duhet të ketë një sesion aktiv në adresën @fshnstudent.info. Në rast mungese të ndonjë problematike, ju lutem të kontaktoni titullarët e lëndës. 
  Posted Oct 5, 2017, 12:12 PM by Eriglen Gani
 • Rezultatet 21/Shtator/2017 - Administrim dhe mirëmbajtje serveri Informacioni në lidhje me notat e sezonit të shtatorit (21/shtator/2017) mund te aksesohet ne faqen https://script.google.com/a/fshn.edu.al/macros/s/AKfycbytdcve73YSZdtN5AbY0GjZsBqK2d1yZCspKuynHwQgBuOZMcc/exec ku studenti duhet të ketë një sesion aktiv në adresën @fshnstudent.info. Në rast mungese të ndonjë problematike, ju lutem të kontaktoni titullarët e lëndës. 
  Posted Sep 25, 2017, 11:24 AM by Eriglen Gani
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »Puna kërkimore

PunimiAutoreKonferenca/RevistaViti
Albanian Dynamic Dactyls Recognition using Kinect Technology and DTW Eriglen Gani, Alda Kika 8th Balkan Conference in Informatics 2017 
A Real-Time System For Number Recognition Using Kinect Device Eriglen Gani, Klajdi Harizi 1th International Conference in Computing, Information Technology and Business Applications (ICCITBA) 2017 
A Real-Time Vision Based System for Recognition of Static Dactyls of Albanian Alphabet Eriglen Gani, Alda Kika, Bruno Goxhi 2nd International Conference Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology - Tirana, Albania 2016 
Albanian Sign Language (AlbSL) Number Recognition from Both Hand’s Gestures Acquired by Kinect Sensors Eriglen Gani, Alda Kika International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) 2016 
Real-Time Number Recognition in Albanian Sign Language (AlbSL) Using Microsoft Kinect Eriglen Gani, Alda Kika 8th International Conference ICT Innovations 2016, Ohrid, Macedonia 2016 
Identifikimi i dorës nëpërmjet teknologjisë Microsoft Kinect Eriglen Gani, Alda Kika Buletini Shkencor, Fakulteti i Shkencave të Natyrës 2015 
Review on natural interfaces technologies for designing albanian sign language recognition system Eriglen Gani, Alda Kika The 3rd International Conference On "Research And Education Challenges Towards The Future" (Icrae 2015) 2015 
Studim mbi performancën e mjediseve të virtualizimit XEN dhe KVM Gledi Musa, Eriglen Gani, Julian Fejzaj Buletini Shkencor, Fakulteti i Shkencave të Natyrës 2015 
SQL Injection Attacks and Prevention Techniques - A Survey Eriglen Gani, Rezarta Kapaj, Endri Xhina, Leogena Zhaka 1st International Conference Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology 2014 
A service-oriented digital library for scientific articles published in Albania Klesti Hoxha, Alda Kika, Eriglen Gani 5th International Conference “Information Systems and Technology Innovations: projecting trends to a New Economy” 2014 
Towards a Modular Recommender System for Research Papers written in Albanian Klesti Hoxha, Alda Kika, Eriglen Gani, Silvana Greca International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) 2014 
Multimedia Database Systems and Oracle Video Streaming Silvana Greca, Denada Xhaja, Eriglen Gani 1st International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics 2011 
Showing 12 items from page researchWork sorted by Viti, edit time. View more »


Temat MSc

TemaStudentiViti
Përkthim i një bashkësie të gjuhës së shenjave nëpërmjet njohjes së modeleve. Elio Mine 2017 
Një qasje për njohjen e shkronjave dinamike të alfabetit të daktileve të gjuhës shqipe. Mikela Hallaci 2017 
Një qasje për njohjen e shkronjave të alfabetit të daktileve të gjuhës shqipe. Bruno Goxhi 2016 
Njohja e numrave nëpërmjet identifikimit të gishtave të dorës.  Klajdi Harizi 2016 
Implementimi i sistemeve me performancë dhe disponibilitet të lartë në shtresën e aplikacioneve web. Elona Basha 2015 
Ndërtim i një sistemi për ruajtjen dhe procesimin optimal të të dhënave të mëdha. Ornela Begu 2015 
Përmirësimi i ndërfaqeve grafike në aplikacionin ekzistues të Orarit duke u përqëndruar tek përdoruesi. Bledar Hasa 2014 
Sfidat në menaxhimin dhe procesimin e të dhënave të mëdha (big data). Teknika Hadoop. Jerina Nasaj 2014 
Showing 8 items from page masterThesis sorted by Viti, Studenti. View more »