Eriglen Gani (Student Doktorature)

Lektor në Departmentin e Informatikës pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Adresa:   Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë
              Universiteti i Tiranës
              Fakulteti i Shkencave të Natyrës
              Departmenti i Informatikës
             
E-mail:    eriglen.gani[at]fshn.edu.al
Web:      www.fshn.edu.al
              www.eriglengani.al
 

Fusha kërkimore

Pjesë e grupit kërkimor-shkencor: Sisteme të Avancuara Informatike

2014 - Vazhdim: Student doktorature pranë Departamentit të Informatikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës
2010 - 2012: Master i Shkencave në Informatikë, Fakultetii i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës
2007 - 2010: Bachelor në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës Kurset

  • Administrim dhe Mirëmbajtje Serveri - Semestri I / Master Profesional, Menaxhimi i Teknologjive të Informacionit / Viti I
  • Virtualizimi i Sistemeve të Operimit - Semestri I / Master i Shkencave, Teknologji Informacioni / Viti I
  • Informatikë2 (Sisteme Shfrytëzimi) - Semestri I / Bachelor, Inxhinieri Matematike dhe Informatike / Viti II
  • Sisteme Interneti - Semestri I, II / Bachelor, Teknologji Informacioni / Viti III
  • Sisteme Shfrytëzimi - Semestri II / Bachelor, Teknologji Informacioni / Viti II
  • Baza të Dhënash - Semestri II / Bachelor, Inxhinieri Matematike dhe Informatike / Viti III
  • Databaza nën Oracle - Semestri II / Bachelor, Informatikë / Viti III


Njoftime

Njoftimet më të funditPuna kërkimore

PunimiAutoreKonferenca/RevistaViti
Albanian Dynamic Dactyls Recognition using Kinect Technology and DTW Eriglen Gani, Alda Kika 8th Balkan Conference in Informatics 2017 
A Real-Time System For Number Recognition Using Kinect Device Eriglen Gani, Klajdi Harizi 1th International Conference in Computing, Information Technology and Business Applications (ICCITBA) 2017 
A Real-Time Vision Based System for Recognition of Static Dactyls of Albanian Alphabet Eriglen Gani, Alda Kika, Bruno Goxhi 2nd International Conference Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology - Tirana, Albania 2016 
Albanian Sign Language (AlbSL) Number Recognition from Both Hand’s Gestures Acquired by Kinect Sensors Eriglen Gani, Alda Kika International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) 2016 
Real-Time Number Recognition in Albanian Sign Language (AlbSL) Using Microsoft Kinect Eriglen Gani, Alda Kika 8th International Conference ICT Innovations 2016, Ohrid, Macedonia 2016 
Identifikimi i dorës nëpërmjet teknologjisë Microsoft Kinect Eriglen Gani, Alda Kika Buletini Shkencor, Fakulteti i Shkencave të Natyrës 2015 
Review on natural interfaces technologies for designing albanian sign language recognition system Eriglen Gani, Alda Kika The 3rd International Conference On "Research And Education Challenges Towards The Future" (Icrae 2015) 2015 
Studim mbi performancën e mjediseve të virtualizimit XEN dhe KVM Gledi Musa, Eriglen Gani, Julian Fejzaj Buletini Shkencor, Fakulteti i Shkencave të Natyrës 2015 
SQL Injection Attacks and Prevention Techniques - A Survey Eriglen Gani, Rezarta Kapaj, Endri Xhina, Leogena Zhaka 1st International Conference Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology 2014 
A service-oriented digital library for scientific articles published in Albania Klesti Hoxha, Alda Kika, Eriglen Gani 5th International Conference “Information Systems and Technology Innovations: projecting trends to a New Economy” 2014 
Towards a Modular Recommender System for Research Papers written in Albanian Klesti Hoxha, Alda Kika, Eriglen Gani, Silvana Greca International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) 2014 
Multimedia Database Systems and Oracle Video Streaming Silvana Greca, Denada Xhaja, Eriglen Gani 1st International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics 2011 
Showing 12 items from page researchWork sorted by Viti, edit time. View more »


Temat MSc

TemaPërshkrimStudentiViti
Njohja e numrave nëpërmjet identifikimit të gishtave të dorës.  Tema konsiston në lokalizimin e dorës dhe identifikimin e numrit të përcaktuar nga gishtat në kohë reale, nëpërmjet teknologjisë Microsoft Kinect. Klajdi Harizi 2016 
Një qasje për njohjen e shkronjave të alfabetit të daktileve të gjuhës shqipe. Alfabeti i daktileve të gjuhës shqipe përbëhet nga 36 shkronja dhe përdoret për komunikimin nëpërmjet personave që nuk dëgjojnë. Qëllimi i tëmës është ofrimi i një qasje për njohjen e shenjave të daktileve në kohë reale. Njohja e daktileve do mundësohet nëpërmjet disa hapave. Faza e parë konsiston në identifikimin e kontureve të shenjës së daktilit. Faza e dytë mundëson indeksimin dhe njohjen e daktilit nëpërmjet krahësimit të formave të ndryshme të mundësuara nga algoritmi “fourier description”. Bruno Goxhi 2016 
Implementimi i sistemeve me performancë dhe disponibilitet të lartë në shtresën e aplikacioneve web. Tema ka për qëllim të mundësojë një analizim teorik dhe praktik të ndërtimit të një sistemi të plotë i cili mundëson një performancë dhe disponibilitet të lartë të aplikacioneve web. Kriteret e performancës dhe disponibilitet do trajtohen dhe krahësohen në shtresa të ndryshme të sistemit, përfshirë shtresën e aplikimit, shtresën e cache-së, shtresën e bazave të të dhënave. Elona Basha 2015 
Showing 3 items from page masterThesis sorted by Viti, edit time. View more »