Lek#
 Tema
 Seminar
1
Prezantim i kursit (PDF AL)

2
Hyrje në sistemet e operimit Linux (PDF AL) | Menaxhimi i përdoruesve dhe grupeve (PDF AL)
CentOS 64-bit v6.6 (RAR) | Informacion (TXT)
3
Editorët, shell-et dhe mjetet e programimit (PDF AL)

4
Programim në Bourne Again Shell (PDF AL)
Skripte (BASH)
5
Menaxhimi i sistemeve të skedarëve (PDF AL)

6
Template propozim detyre kursi (DOCX)