Lek#
 Tema
 Seminar
 1 Hyrje në bazat e të dhënave, përdoruesit e saj dhe evoluimi i tyre (PDF AL)
OEL 64-bit with Oracle Database Express 11gR2 (VM) | Informacion mbi makinën virtuale (PDF AL)
 2 Arkitektura e bazës së të dhënave Oracle (PDF AL)

 3 Krijimi dhe menaxhimi i objekteve në bazën e të dhënave Oracle (PDF AL)

 4 Strukturat relacionale & SQL (PDF AL)

 5 Operatorët e krahësimit, renditja dhe grupimi i rezultateve të të dhënave (PDF AL)

 6 Shfaqja e të dhënave nga disa tabela (PDF AL)

 7 Manipulimi i të dhënave (PDF AL)

 8 Njoftim: Mesimi i dates 23/05/2017 nuk do zhvillohet. Te gjitha zvendesimet do kryhen gjate javes ne vazhdim.

 9 Hyrje në PL/SQL (PDF AL)

 10 Hyrje në PL/SQL Vazh.. (PDF AL)
 11 Përjashtimet (PDF AL)

 12 Njoftim: Notat mund të aksesohen në këtë adresë, pas krijimit të një sesioni aktiv në adresën @fshnstudent.info. Reklamim: Data: 12/06/2017; Ora: 11:00

 13

 14