Lek#
 Tema
 Informacion shtesë
 1 Arkitektura e bazës së të dhënave Oracle (USHTRIME) OEL 64-bit with Oracle Database Express 11gR2 (VM)
Informacion mbi makinën virtuale (PDF AL)
Informacioni në lidhje me bazen e të dhënave Oracle (#REF)
 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14