Lek#
 Tema
 Seminar
 1 Prezantim i kursit (PDF AL)
 
 2 Modelet e komunikimit në internet (PDF AL) | Protokolli HTTP (PDF AL)
Skripte (PHP) | Referenca (TXT)
 3 Protokolli HTTP (vazh..) (PDF AL)
Skripte (PHP) | Referenca (TXT)
 4 E-mail (PDF AL)
Referenca (TXT)
 5 Shërbimi i emrave nëpërmjet protokollit DNS (PDF AL)
Shembull zonat DNS (TXT) | Shembull rekordet DNS (TXT)
 6 Thirrjet asinkrone në web (PDF AL)
Skripte (PHP & HTML) | Referenca (TXT)
 7 XML (PDF AL)
Skripte (XSLT)
 8 XML (vazh...) (PDF AL)
Skripte (FOR XML)
 9 Modelet e komunikimit (PDF AL)
Skripte (WEB SERVICE) | Detyrë 1 (PDF AL)
 10 Modelet e komunikimit (vazh..) (PDF AL)
Skripte (WSDL & SOAP)
 11 Modelet e komunikimit (vazh..) (PDF AL)
Skripte (REST)
 12 Siguria në internet (PDF AL)

 13 Siguria në internet (vazh..) (PDF AL)
 14 Zgjerueshmëria (PDF AL)
Detyrë 2 (PDF AL)
 15 Motorët e kërkimit dhe web crawler (PDF AL)

 16 Teknikat Log Shipping & Database Mirroring (PDF AL)
Detyrë 3 (PDF AL)
 17 Teknika e replikimit (PDF AL)

 18 Teknika cluster në shtresën e bazës së të dhënave Oracle (PDF AL)

 19 Teknika cluster në shtresën e bazës së të dhënave Oracle (vazh..) (PDF AL) | Balancimi i ngarkesës, teknika failover dhe Oracle data gurad (PDF AL)
Detyrë 4 (PDF AL)
 20 Teknologjitë Cloud Computing (PDF AL)

 21 Grupet Disponibël AlwaysOn (PDF AL)

 22 Apache Hadoop (TXT)

 23

 24

 25