Lek#
 Tema
 Seminar
 1 Prezantim i kursit (PDF AL)
 2 Hyrje në sistemet e shfrytëzimit (PDF AL)
 3 Struktura e sistemeve të shfrytëzimit (PDF AL)
Praktikë (PDF AL)
 4 Proceset (PDF AL)
Praktikë (PDF AL)
 5 Thread-et (PDF AL)
CThread | JavaThread
 6 Skedulimi i CPU (PDF AL)

 7 Menaxhimi i memorjes kryesore (PDF AL)
 8 Menaxhimi i memorjes virtuale (PDF AL)

 9 Ndërfaqet e sistemit të skedarëve (PDF AL)

 10 Implementimi i sistemit të skedarëve (PDF AL)

 11 Struktura e sistemeve të ruajtjes së të dhënave (PDF AL)

 12 Siguria (PDF AL)
 
 13 Njoftim: Seminaret e dates 15/06/2017 do zhvillohen si ne vazhdim. Grupi A1 dhe B1 do i zhvillojne ne orarin 16:00-18:00 salla 301B. Grupi A2 dhe B2 do i zhvillojne ne orarin 18:00-20:00 salla 301B.  
 14 Njoftim: Leksionet e dates 16/06/2017 nuk do zhvillohen. Zvendesimi i tyre do behet ne javen ne vazhdim.   
 15 Njoftim: Për shkak të angazhmit në provime konsultimi i datës 23/06/2017 për të dyja grupet do zhvillohet në sallën 401B në orën 14:00-15:00.