Lek#
 Tema
 Seminar
 1 Prezantim i kursit (PDF AL)
 2 Hyrje në sistemet e shfrytëzimit (PDF AL)
 3 Struktura e sistemeve të shfrytëzimit (PDF AL)
Praktikë (PDF AL)
 4 Proceset (PDF AL)
Praktikë (PDF AL)
 5 Thread-et (PDF AL)
CThread | JavaThread
 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12
 
 13
 
 14
 
 15