Lek#
 Tema
 Seminar
 1 Lista e studentëve të rregjistruar në kurset përkatëse (PDF AL)

 2 Hyrje në makinat virtuale (PDF AL)

 3 Makinat virtuale të proçeseve (PDF AL)

 4 Arkitektura e makinave virtuale të gjuhëve të nivelit të lartë (PDF AL)

 5 Implementimi i makinave virtuale të gjuhëve të nivelit të lartë (PDF AL)

 6 Makinat virtuale të sistemeve (PDF AL)
Informacion mbi detyrën e kursit (PDF AL) | Template propozim detyre kursi virtualizimi i sistemeve të operimit (DOCX)
 7 Virtualizimi i sistemeve multi-procesorë (PDF AL)

 8 Teknika e paravirtualizimit, mjeti XEN (PDF AL)

 9

 10

 11

 12
 
 13
 
 14
 
 15