Showing 3 items
Nr#LeksionSeminarData
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Nr#LeksionSeminarData
Hyrje në teknologjitë e Cloud Computing  November 13, 2017 
Siguria dhe Privatësia e informacionit në Cloud Computing  November 13, 2017 
Si të krijojmë një llogari në Azure?  November 20, 2017 
Showing 3 items