Lek#
 Tema
 Seminar
 1 Hyrje në sistemet e shfrytëzimit linux
Linux Administration - A Beginner’s Guide (kap 1 & 2 & 3)
 2 Menaxhimi i përdoruesëve, grupeve & bazat e komandave
Linux Administration - A Beginner’s Guide (kap 4 & 5)
 3 Bazat e komandave & editori vi
Linux Administration - A Beginner’s Guide (kap 5) | vi - faqja home | vi - referenca
 4 Programim në BASH
A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (kap 8) | bash.tar.gz
 5 Gjuha proçesuese gawk
A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (kap 12) | awk.tar.gz
 6 Server web apache
Linux Administration - A Beginner’s Guide (kap 18) | apache.tar.gz
 7 DNS
Linux Administration - A Beginner’s Guide (kap 16) | dns.tar.gz
 8 FTP & DHCP
Linux Administration - A Beginner’s Guide (kap 17 & 28) | dhcp.tar.gz | ftp.tar.gz
 9 Baza e të dhënave MySQL
Fedora 10 and Red Hat Enterprise Linux Bible (kap 24)
 10 Automatizimi i punëve të sistemit
Fedora 10 and Red Hat Enterprise Linux Bible (kap 12)
 11 Proçesi backup dhe restore
Fedora 10 and Red Hat Enterprise Linux Bible (kap 13)
 12
 
 13
 
 14
 
 15