Eriglen Gani (Student Doktorature)

Lektor në Departmentin e Informatikës pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Adresa:   Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë
              Universiteti i Tiranës
              Fakulteti i Shkencave të Natyrës
              Departmenti i Informatikës
             
E-mail:    eriglen.gani[at]fshn.edu.al
Web:      www.fshn.edu.al
              www.eriglengani.al

 

Fusha Kërkimore

Sistemet e bazave të të dhënave, sistemet e operimit, sistemet e ofrimit të performancës dhe disponibilitetit të lartë, sistemet e analizimit të të dhënave të mëdha (big data)

Pjesë e grupit kërkimor-shkencor: Sisteme të Avancuara Informatike

2014 - Vazhdim: Student doktorature pranë Departamentit të Informatikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës
2010 - 2012: Master i Shkencave në Informatikë, Fakultetii i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës
2007 - 2010: Bachelor në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës Kurse Aktuale

  • Administrim dhe Mirëmbajtje Serveri - Semestri I / Master Profesional, Menaxhimi i Teknologjive të Informacionit / Viti I
  • Virtualizimi i Sistemeve të Operimit - Semestri I / Master i Shkencave, Teknologji Informacioni / Viti I
  • Informatikë2 (Sisteme Shfrytëzimi) - Semestri I / Bachelor, Inxhinieri Matematike dhe Informatike / Viti II
  • Sisteme Interneti - Semestri I, II / Bachelor, Teknologji Informacioni / Viti III
  • Sisteme Shfrytëzimi - Semestri II / Bachelor, Teknologji Informacioni / Viti II
  • Baza të Dhënash - Semestri II / Bachelor, Inxhinieri Matematike dhe Informatike / Viti III
  • Databaza nën Oracle - Semestri II / Bachelor, Informatikë / Viti IIIFusha Kërkimore

  • Real-Time Number Recognition in Albanian Sign Language (AlbSL) Using Microsoft Kinect - Eriglen Gani, Alda Kika - 8th International Conference ICT Innovations 2016, Ohrid, Macedonia, September 2016
Lista e plotë e artikujve.Temat MSc

2016 - 2017 (Struktura e temës së diplomës)
  • Përkthim i një bashkësie të gjuhës së shenjave nëpërmjet njohjes së modeleve. [Temë e lirë]
Personat të cilat kanë probleme me dëgjimin përdorin si komunikim primar nëpërmjet tyre gjuhën e shenjave. Komunikimi midis tyre dhe personave që dëgjojnë mundësohet nëpërmjet interpretuesve e cila është një mënyrë jo efiçente për shkak se kërkon kohë dhe burime shtesë. Përdorimi i teknologjisë mund të thjeshtojë procesin e përkthimit të shenjave. Qëllimi i temës konsiston në përdorimin e algoritmave të njohes së modeleve për identifikimin dhe përkthimin e një bashkësie të gjuhës së shenjave në një gjuhë të kuptueshme për personat që degjojnë duke vendosur në këtë mënyrë një urë komunikimi ndërmjet dy kategorive.  

Lista e plotë e temave MSc për çdo vit akademik.Njoftime

Njoftimet më të fundit