Rezultatet 03/Tetor/2017 - Administrim dhe mirëmbajtje serveri

posted Oct 5, 2017, 12:29 PM by Eriglen Gani   [ updated Oct 5, 2017, 12:30 PM ]

Informacioni në lidhje me notat e sezonit të Tetorit (03/tetor/2017) në lëndën Administrim dhe mirëmbajtje serveri, mund te aksesohet ne faqen https://script.google.com/a/fshn.edu.al/macros/s/AKfycbx3Z4ANVLkGEgpdqhy_hskEaNFpHyBt1SyzX7btv2tE6kp5swep/exec ku studenti duhet të ketë një sesion aktiv në adresën @fshnstudent.info. Në rast mungese të ndonjë problematike, ju lutem të kontaktoni titullarët e lëndës. 

Rezultatet 03/Tetor/2017 - Sisteme Interneti

posted Oct 5, 2017, 12:21 PM by Eriglen Gani   [ updated Oct 5, 2017, 12:22 PM ]

Informacioni në lidhje me notat e sezonit të Tetorit (03/tetor/2017) në lëndën Sisteme Interneti, mund te aksesohet ne faqen https://script.google.com/a/fshn.edu.al/macros/s/AKfycbyqfvtp7U9Rnjia8FU07ds-UHQxzSHLQDLf7kOECnC9cNGjcxlo/exec ku studenti duhet të ketë një sesion aktiv në adresën @fshnstudent.info. Në rast mungese të ndonjë problematike, ju lutem të kontaktoni titullarët e lëndës. 

Rezultatet 03/Tetor/2017 - Sisteme Shfrytëzimi

posted Oct 5, 2017, 12:12 PM by Eriglen Gani   [ updated Oct 5, 2017, 12:12 PM ]

Informacioni në lidhje me notat e sezonit të Tetorit (03/tetor/2017) në lëndën Sisteme Shfrytëzimi, mund te aksesohet ne faqen https://script.google.com/a/fshn.edu.al/macros/s/AKfycbz-99EqRAnFV3h7OKTUKmOwFWkGW7b5ytfgoxDKU5z6h3pFhLJk/exec ku studenti duhet të ketë një sesion aktiv në adresën @fshnstudent.info. Në rast mungese të ndonjë problematike, ju lutem të kontaktoni titullarët e lëndës. 

Rezultatet 21/Shtator/2017 - Administrim dhe mirëmbajtje serveri

posted Sep 25, 2017, 11:20 AM by Eriglen Gani   [ updated Sep 25, 2017, 11:24 AM ]

Informacioni në lidhje me notat e sezonit të shtatorit (21/shtator/2017) mund te aksesohet ne faqen https://script.google.com/a/fshn.edu.al/macros/s/AKfycbytdcve73YSZdtN5AbY0GjZsBqK2d1yZCspKuynHwQgBuOZMcc/exec ku studenti duhet të ketë një sesion aktiv në adresën @fshnstudent.info. Në rast mungese të ndonjë problematike, ju lutem të kontaktoni titullarët e lëndës. 

1-4 of 4