Untitled‎ > ‎njoftime‎ > ‎

Rezultatet 03/Tetor/2017 - Administrim dhe mirëmbajtje serveri

posted Oct 5, 2017, 12:29 PM by Eriglen Gani   [ updated Oct 5, 2017, 12:30 PM ]
Informacioni në lidhje me notat e sezonit të Tetorit (03/tetor/2017) në lëndën Administrim dhe mirëmbajtje serveri, mund te aksesohet ne faqen https://script.google.com/a/fshn.edu.al/macros/s/AKfycbx3Z4ANVLkGEgpdqhy_hskEaNFpHyBt1SyzX7btv2tE6kp5swep/exec ku studenti duhet të ketë një sesion aktiv në adresën @fshnstudent.info. Në rast mungese të ndonjë problematike, ju lutem të kontaktoni titullarët e lëndës.