Untitled‎ > ‎njoftime‎ > ‎

Rezultatet 03/Tetor/2017 - Sisteme Interneti

posted Oct 5, 2017, 12:21 PM by Eriglen Gani   [ updated Oct 5, 2017, 12:22 PM ]
Informacioni në lidhje me notat e sezonit të Tetorit (03/tetor/2017) në lëndën Sisteme Interneti, mund te aksesohet ne faqen https://script.google.com/a/fshn.edu.al/macros/s/AKfycbyqfvtp7U9Rnjia8FU07ds-UHQxzSHLQDLf7kOECnC9cNGjcxlo/exec ku studenti duhet të ketë një sesion aktiv në adresën @fshnstudent.info. Në rast mungese të ndonjë problematike, ju lutem të kontaktoni titullarët e lëndës.