Untitled‎ > ‎njoftime‎ > ‎

Rezultatet 21/Shtator/2017 - Administrim dhe mirëmbajtje serveri

posted Sep 25, 2017, 11:20 AM by Eriglen Gani   [ updated Sep 25, 2017, 11:24 AM ]
Informacioni në lidhje me notat e sezonit të shtatorit (21/shtator/2017) mund te aksesohet ne faqen https://script.google.com/a/fshn.edu.al/macros/s/AKfycbytdcve73YSZdtN5AbY0GjZsBqK2d1yZCspKuynHwQgBuOZMcc/exec ku studenti duhet të ketë një sesion aktiv në adresën @fshnstudent.info. Në rast mungese të ndonjë problematike, ju lutem të kontaktoni titullarët e lëndës.